ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε, στο 4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στη Διαγνωστική και Επεμβατική ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» και με το ΜΗΤΕΡΑ και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2020, στο Αμφιθέατρο Ν. Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ στην Αθήνα.

Η αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στις νέες χειρουργικές τεχνικές σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε πολλά προγράμματα ειδικότητος η εκπαίδευση στη διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπιση είναι περιορισμένη αποτέλεσε την αφορμή για τη διοργάνωση του ανωτέρω σεμιναρίου.

To σεμινάριο αποτελείται από δυο μέρη:
Στο πρώτο μέρος (Module #1), θα παρουσιαστούν όλες οι θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεση υστεροσκοπικών επεμβάσεων και θα γίνει πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη σωστή χρήση των υστεροσκοπικών εργαλείων.
Το δεύτερο μέρος (Module # 2) αφορά έναν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν οι ίδιοι ένα ευρύ φάσμα υστεροσκοπικών επεμβάσεων σε δικούς τους ασθενείς κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.
Τα χειρουργεία αυτά θα μεταδίδονται ζωντανά στο αμφιθέατρο για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και θα υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές.
Είμαστε βέβαιοι ότι το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει μια επανάσταση στη μεθοδολογία εκπαίδευσης στην υστεροσκόπιση και για πρώτη φορά περιλαμβάνει πραγματικά: “hands on practice” σε πραγματικά χειρουργεία.

Το σεμινάριο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

Σας περιμενούμε,
Φιλικά,

Καθηγητής Νικόλαος Βλάχος

Στέφανος Χανδακάς, ΜD MBA, PhD

Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής Σεμιναρίου