ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής

Μαιάνδρου 23, Αθήνα
T: +30 2107795760
W: www.hsfp.gr
E: info@hsfp.gr

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ


Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών


Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ


Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας


Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Βλάχος
Γραμματέας: Ιωάννης Ζερβομανωλάκης
Ταμίας: Αθηνά Βούρτση
Μέλη: Αντώνης Κατσάμης, Αλέξανδρος Ροδολάκης, Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Ελένη Φαλιάκου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Νικόλαος Βλάχος, Στέφανος Χανδακάς
Μέλη: Παναγιώτης Βάκας, Γρηγόριος Καραμπάς, Στέλιος Μουρτζάκης, Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Πέτρος Σύριος, Χάρης Χηνιάδης
Εκπαιδευτές: Νικόλαος Βλάχος, Στέφανος Χανδακάς, Παναγιώτης Βάκας, Γρηγόριος Καραμπάς, Στέλιος Μουρτζάκης, Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Πέτρος Σύριος, Όλγα Τριανταφυλλίδου, Χάρης Χηνιάδης