ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

15 & 16 Οκτωβρίου 2020


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»
Δ. | Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Αθήνα, Τ. | 210 6869 000


ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το «ΜΗΤΕΡΑ» βρίσκεται στο Μαρούσι και είναι προσβάσιμο με ταξί, αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Ηλεκτρικό Σταθμό Αμαρουσίου και υπάρχουν στάσεις αρκετών γραμμών αστικών λεωφορείων ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις μας.
Τα λεωφορεία που κάνουν στάση στη Λεωφόρο Κηφισίας είναι:

  • A7  Κάνιγγος – Κηφισιά – Ν. Ερυθραία
  • 550  Π. Φάληρο – Κηφισιά
  • Ε14  Σύνταγμα – Υπουργείο Παιδείας – Ο.Α.Κ.Α. (express)
  • 010  Τοπική Συγκοινωνία ΗΣΑΠ – Μαρούσι – Ν. Φιλοθέη


ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Eλληνική.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του σεμιναρίου αφού συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση του 60% επί των συνολικών ωρών του σεμιναρίου.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (Application)

Το πρόγραμμα καθώς και όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του σεμιναρίου. Ο κωδικός πρόσβασης θα αποσταλεί σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.